SERVO SISTEMI BECKHOFFUvođenjem nove generacije servo motora visokih performansi AM8000 BECKHOFF nudi kompletne sisteme za automatizaciju, koji se sastoje od PC - baziranih kontrolera, I / O, drajva i motora. Visoka dinamika, dugotrajnost i efikasnost samo su neke od karakteristika kojima se mogu opisati novi servo motori kompanije „Beckhoff“.

AM8000 servo motor povezuje se samo jednim kablom u kome je objedinjeno napajanje sa signalnim provodnicima povratne sprege sa motora. Poseban modularni dizajn omogućava mehaničku adaptaciju i lako se prilagođava različitim potrebama kupaca.

 

 

Servo regulator AX5000 je dostupan sa jednim ili više kanala obezbeđujući visoku funkcionalnost i ekonomičnost. Integrisano upravljanje podržava brze i visoko dinamične zadatke pozicioniranja. AX5000 omogućava fleksibilan izbor motora (sinhroni, linearni, asinhroni). EtherCAT komunikacija omogućava idealno povezivanje sa upravljačkim sistemom i PC - baziranim kontrolerima.