3. Industrija stočne hrane i silosa

PODNA SKLADIŠTA I SILOSI
Upravljački sistemi za podna skladišta i silose, prijem, sušenje, skladištenje izdavanje. Montaža upravljačkih sistema i puštanje u rad.

reference

reference

Reference

SILOS ĆELIJE
Upravljački sistem silos parkova, PLC program i SCADA.

reference

reference

Reference

MEŠAONE STOČNE HRANE
Izrada, montaža i puštanje u rad upravljačkih sistema silosa i mešaone.

reference

reference

Reference

PROIZVODNJA PELETA I BRIKETA
Upravljački sistemi za upravljanje postrojenja mlinova, automatizacija linije peleta,
upravljački sistemi mašina za izradu briketa.

reference

reference

Reference

SISTEMI OTPRAŠIVANJA PILJEVINE (Dedusting)
Montaža i izrada upravljanja filterskih postrojenjea za odsisavanje i otprašivanje piljevine i prašine.

reference

reference

Reference

SUŠARA
Izrada upravljačkog ormana i puštanje u rad frekventnog regulatora 160kW.

reference

reference

Reference