2. Ind. ambalaže, converting

REZAČI, KAŠIRANJE, LAKIRANJE
Upravljanje mašina za uzdužno rezanje folije, upravljački sistemi lakiranja i kaširanja fleksibilnih materijala za pakovanje, servo pozicioniranje uređaja za merenje debljine nanosa lakova.

reference

Reference

FLEKSO ŠTAMPA
Upravljački sistemi mašina za štampanje, flexo mašine.

reference

reference

Reference

INDUSTRIJA PAPIRA
Upravljanje automatskom pripremom mase u proizvodnji papira. 

reference

reference

Reference