Optidrive VTC

« Back to Frekventni regulatori Invertek

Namenjen kontroli  ventilatora i pumpi.
Optidrive VTC je jednostavan za korišćenje, jednostavan za instaliranje i puštanje u
pogon, čime je najjeftinije rešenje za gotovo sve vrednosti momenta.
Inovativni i kompaktan Optidrive VTC kombinuje dobar izgled i robusnost, pouzdanost i
odlične performanse.
Ovaj drajv koristi jedinstveni interfejs za kontrolu preko celog opsega sa samo 14
standardnih parametara za podešavanje.  Za napredne korisnike postoji prošireni skup
parametara koji daju pristup do moćnih dodatnih funkcija.
Osnove karakteristike:
Laka instalacija i brzo podešavanje
Interni RFI filter u skladu sa najnovijim standardima EMC
Funkcija optimiziranja energije omogućuje najbolju moguću efikasnost i uštedu
energije u realnom vremenu.
Ugrađeni PI kontroler za laku kontrolu protoka-pritiska.
Programibilna funkcija Sleep & Wake Up zaustavlja rad drajva kada nije potreban, sa
potpuno automatskim restartom. 
Inteligentan fire mod.
Ugrađena Master-Slave funkcija sa brzim podešavanjem sa izborom skaliranja.
Ugrađeni infra red programibilni port, ne zahteva kablove.